Ondersteuning en begeleiding

In het schoolondersteuningprofiel leest u hoe de ondersteuning op het Jan Arentsz is georganiseerd en hoe wij samenwerken met organisaties en instellingen. Veel zaken, zoals het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Vo/Vso Noord-Kennemerland en de Jeugdzorg, zijn in beweging. De ontwikkeling en de concrete uitwerking is nog niet altijd duidelijk. Het Jan Arentsz speelt in op deze veranderingen, zonder daarbij de eigen visie op het onderwijs en ondersteuning van de leerlingen los te laten. Ons schoolondersteuningsprofiel is daarvan een resultaat.

samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband bestaat uit negen schoolbesturen van het voortgezet onderwijs en  biedt zo’n 15.000 kinderen passend onderwijs. Passend onderwijs betekent dat ieder kind recht heeft op een passende plek op school en op de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Samen zorgen we ervoor dat alle kinderen in Noord-Kennemerland toewerken naar een diploma, een baan of een andere passende plek in de maatschappij. Heeft uw kind meer ondersteuning nodig dan wij als school kunnen bieden? Dan kunnen we samen met u een aanvraag doen bij het samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland. Samen met deskundigen zoeken we naar de best passende plek voor uw kind. Het kan zijn dat deze plek (tijdelijk) buiten Jan Arentsz is.

Meer lezen over het samenwerkingsverband?

Kijk dan op www.swvnk.nl of bel: (072)7920100.

ondersteuningsprofiel

Algemeen ondersteuningsprofiel

taalklas

Leerlingen die onlangs in Nederland zijn komen wonen en onze taal nog niet machtig zijn,
krijgen extra ondersteuning in de taalklas.

Wilt u meer weten over de taalklas? Neem dan contact met ons op.
Dhr. N.Oldenburg, coördinator taalklas
E-mail: n.oldenburg@ja.nl

ondersteuning per vestiging

Soms hebben leerlingen extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld hulp bij met het maken van huiswerk, psychosociale hulp, hulp bij dyslexie, etc. Daarom heeft elke vestiging een ondersteuningskaart die u hieronder kunt downloaden.

Ondersteuningskaart Langedijk
Ondersteuningskaart vmbo Alkmaar
Ondersteuningskaart havo, vwo Alkmaar

pesten

Pesten past niet bij ons. Onze visie is: voorkomen is beter dan genezen. Om die reden krijgen leerlingen in de brugklas en de tweede klas preventielessen. Onze
mentoren besteden regelmatig aandacht aan de wijze waarop leerlingen met elkaar omgaan. Bekijk ons pestprotocol.

mentor als eerste aanspreekpunt

Elke leerling heeft een eigen mentor als eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon. Ook voor ouders/verzorgers is de mentor het eerste aanspreekpunt. De mentor coacht de leerling. Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige relatie waarbij de coach met behulp van technieken de deelnemer steunt om op eigen kracht de zelfgekozen doelen te halen.

Contact met de mentoren

vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is er voor zowel leerlingen, ouders en personeel. De vertrouwenspersoon heeft als werkgebied klachten die zich voordoen binnen de schoolsituatie zoals tussen leerlingen onderling, tussen leerling en personeel, tussen personeel onderling, tussen leidinggevende en personeel.

Havo/vwo Alkmaar
Mw. E. Basjes
E-mail: ebasjes@ja.nl

Mw. S. van Hogen
E-mail: svanhogen@ja.nl

Vmbo Alkmaar
Mw. C. van Eijck
E-mail: cvaneijck@ja.nl

Langedijk
Mw. D. de Graaf
E-mail: ddegraaf@ja.nl

Vragen over hoogbegaafdheid (alkmaar)

Vragen over hoogbegaafdheid
Heeft u een zoon of dochter die hoogbegaafd is en heeft u vragen hierover? Dan kunt u contact opnemen met Mandy Weber (mdrooij@ja.nl) of Karin Riepma (kriepma@ja.nl). 

Ook als hoogbegaafde leerling kun je ons via deze mailadressen bereiken, bijvoorbeeld als je vastloopt met leren, meer uitdaging nodig hebt, niet lekker in je vel zit en je het idee hebt dat je weinig of geen aansluiting met andere leerlingen hebt. Stuur dan gewoon een mailtje en wij nemen daarna contact met je op. Samen kijken we hoe we jou verder kunnen helpen en wat mogelijk is. 

externe ketenpartners

U kunt de externe ketenpartners benaderen met medische en psychosociale vragen. Afspraken zijn mogelijk na overleg.

contacten voor vestiging alkmaar

Hans Verschuur (Jeugdarts)
E-mail: hverschuur@ggdhollandsnoorden.nl
Y. ter Bocht (doktersassistente)

Klaas Homsma (Jeugd- en Gezinscoach VO team) (Stichting Groeimee)
E-mail: khomsma@stichtinggroeimee.nl

Manon Veldman (Jeugd- en Gezinscoach) (Stichting Groeimee)
E-mail: mveldman@stichtinggroeimee.nl

Jolanda Korver (project JOS, Ambulant hulpverlener)
E-mail: J.korver@stichtinggroeimee.nl

Naomi Goeloe (Leerplichtambtenaar Gemeente Alkmaar)
Contact

Julia Geels (GGD Jeugdverpleegkundige)
E-mail: jgeels@ggdhn.nl

Aanwezigheid jeugdverpleegkundige Julia Geels
Alkmaar vmbo gebouw (op afspraak)
Alkmaar havo/vwo gebouw (op afspraak)
E-mail: jgeels@ggdhn.nl

contacten voor vestiging langedijk

Carla Haakman (Jeugdarts)
E-mail: chaakman@ggdhn.nl

Eva Cleeren (Jeugdverpleegkundige )
E-mail: ecleeren@ggdhn.nl

Mw. D. Adrichem (Leerplichtambtenaar Gemeente Dijk en Waard)
Contact

Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Langedijk
Voor onze leerlingen in Langedijk kunt u ook contact opnemen met het:

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Bosgroet 2, 1721 KC Broek op Langedijk
Telefoon: 0226-364433
E-mail: cjg@gemeentelangedijk.nl
Website

multidisciplinaire overleg (MDO)

Soms zijn er problemen die het nodig maken om met velen om tafel te gaan. Dit noemen we het multidisciplinaire overleg (MDO). Naast ouders en leerling en één of meer vertegenwoordigers van de school schuiven dan bijvoorbeeld ook de leerplichtambtenaar en een jeugd- en gezinscoach aan.

onderzoek jeugdverpleegkundige

De jongeren in de tweede klas worden voor een onderzoek door de jeugdverpleegkundige uitgenodigd. De verpleegkundige meet de lengte en het gewicht. Daarnaast bespreekt ze aan de hand van vragenlijsten diverse onderwerpen zoals voeding, bewegen, roken, alcohol, drugs, relaties, seksualiteit, etc. Mochten u of uw kind hier bezwaar tegen hebben dan kan dat via het eerder genoemd e-mailadres van de jeugdverpleegkundige worden doorgegeven worden. In de tweede én vierde klas krijgen de leerlingen een vragenlijst via de computer voorgelegd. Hierop ontvangt de leerling digitaal een persoonlijk gezondheidsadvies op maat.

website voor jongeren

Op de website voor jongeren van de GGD staat informatie over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel en alcohol en drugs. Leerlingen kunnen chatten en mailen met een GGD-arts en informatie opzoeken over bepaalde onderwerpen.