Veiligheid en privacy

We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op school. Daar handelen we dagelijks naar. We hebben een aantal richtlijnen opgesteld.

Veiligheidsbeleidsplan

Klik hier om het veiligheidsbeleidsplan van onze school te downloaden.

Pesten

Op het Jan Arentsz mag je allemaal anders zijn. Vanaf het moment dat een brugklasser
binnenkomt krijgt hij alle ruimte om zich te ontplooien, maar nooit ten koste van anderen. Klik hier om ons pestprotocol te downloaden.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld hanteert het Jan Arentsz de werkwijze die past bij de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
Klik hier voor meer informatie of hier voor het protocol vermoedens van kindermishandeling.

Cookies