Toelatingsprotocol

Bekijk hier ons toelatingsprotocol.

Voor de toelating van nieuwe leerlingen volgen wij de afspraken die zijn gemaakt in het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland, zowel VO/VSO als PO.
Wij volgen het advies van de basisschool. Op basis van het gesprek met de basisschool beslissen we definitief in welke klas de leerling wordt geplaatst.

Downloads

Toelatingsprotocol brugklassen 2023-2024 – klik hier

Toelatingsprotocol hogere leerjaren 2023-2024 – klik hier