Belangrijke informatie havo/vwo alkmaar

Bekijk hier de belangrijke documenten voor dit schooljaar (jaaroverzicht, kostenoverzicht, lestijden...)

havo/atheneum/gymnasium/technasium Alkmaar

Ga direct naar informatie voor nieuwe brugklasleerlingen.

In september wordt de overige informatie op deze pagina aangepast voor het schooljaar 2023/2024.

Algemeen

Lessentabel en lesrooster
Lesrooster
Lessentabel havo/vwo/technasium

Absentie
Vakantierooster
Luxeverzuim en verlof buiten schoolvakanties
Ziek- of absentmeldingsprocedure

Ondersteuning & begeleiding
Ondersteuningskaart havo/vwo
Pestprotocol
Studiebegeleidingsklas Het Studiepunt
Schoolondersteuningsprofiel

Studiekeuze
Keuzeprofielen havo
Keuzeprofielen vwo

Mentoren
Mentoren havo
Mentoren vwo

Beleid toetsing en examinering op aangepaste wijze
Algemeen toetsbeleid
Toetsbeleid havo/vwo
Beleid toetsing en examinering op aangepaste wijze

Schoolkosten
Algemene informatie over schoolkosten

Magister
Handleiding
Klik hier om in te loggen
Profiel

Leerlingenportaal
Klik hier om in te loggen

brugklassen

Jaaroverzicht havo & vwo leerjaren 1, 2 en 3
Kostenoverzicht brugklassen havo/vwo/technasium
Programma eerste schoolweek
Flyer Chromebook
Informatie leermiddelen
Checklist (wat heb ik allemaal nodig?)
Bevorderingsreglement onderbouw

tweede klassen

Jaaroverzicht havo & vwo leerjaren 1, 2 en 3
Kostenoverzicht tweede klassen havo/technasium
Kostenoverzicht tweede klassen atheneum/gymnasium/technasium
Bevorderingsreglement onderbouw

derde klassen

Jaaroverzicht havo & vwo leerjaren 1, 2 en 3
Kostenoverzicht derde klassen havo/technasium
Kostenoverzicht derde klassen atheneum/gymnasium/technasium
Bevorderingsreglement onderbouw

vierde klassen

Havo
Jaaroverzicht havo klas 4
Kostenoverzicht vierde klassen havo/technasium
Bevorderingsreglement bovenbouw

Vwo
Jaaroverzicht atheneum/gymnasium klas 4
Kostenoverzicht vierde klassen vwo/technasium
Bevorderingsreglement bovenbouw

vijfde klassen

Havo (eindexamenjaar)
Jaaroverzicht havo klas 5
Kostenoverzicht vijfde klassen havo/ technasium
Examenreglement
PTA havo 2021-2023
PTA havo 2020-2022

Vwo
Jaaroverzicht atheneum/gymnasium klas 5
Kostenoverzicht vijfde- en zesde klassen vwo/technasium
Bevorderingsreglement bovenbouw

zesde klassen (VWO eindexamenjaar)

Jaaroverzicht atheneum/gymnasium klas 6
Kostenoverzicht vijfde- en zesde klassen vwo/technasium

Examenreglement (volgt na 4 oktober na akkoord MR)

PTA’s (volgen na 4 oktober na akkoord MR)
PTA vwo 2021-2024
PTA vwo 2020-2023
PTA vwo 2019-2022 aangepast

Heeft u vragen over het (school)examen? Mail dan naar de examensecretaris: pblommaart@ja.nl