Belangrijke informatie Langedijk

Bekijk hier de belangrijke documenten voor dit schooljaar (jaaroverzicht, kostenoverzicht, lestijden...)

vmbo/havo/atheneum Langedijk

Ga direct naar informatie voor nieuwe brugklasleerlingen.

algemeen

Agenda
Jaaroverzicht

Lessentabel en lesrooster
Lessentabel vmbo/hav0/vwo
Lesrooster

Absentie
Vakantierooster
Luxeverzuim en verlof buiten schoolvakanties
Ziek- of absentmeldingsprocedure

Ondersteuning en begeleiding
Ondersteuningskaart
Pestprotocol
Schoolondersteuningsprofiel

Studiekeuze
Keuzeprofielen Langedijk

Beleid toetsing en examinering op aangepaste wijze
Toetsbeleid Langedijk
Beleid toetsing en examinering op aangepaste wijze

Mentoren
Overzicht mentoren

Schoolkosten
Algemene informatie over schoolkosten

Magister
Handleiding
Klik hier om in te loggen
Profiel

Leerlingenportaal
Klik hier om in te loggen

brugklas

Programma eerste schoolweek
Flyer Chromebook
Informatie leermiddelen
Informatie Duinrell
Kostenoverzicht brugklassen 2023-2024
Checklist (wat heb ik allemaal nodig?)
Bevorderingsreglement vmbo (volgt na 4 oktober na akkoord MR)
Bevorderingsreglement havo/atheneum (onderbouw) (volgt na 4 oktober na akkoord MR)

Tweede klassen

Kostenoverzicht vmbo tweede klassen
Kostenoverzicht havo/atheneum tweede klassen
Bevorderingsreglement vmbo (volgt na 4 oktober na akkoord MR)
Bevorderingsreglement havo/atheneum (onderbouw) (volgt na akkoord MR)

derde klassen

Kostenoverzicht vmbo derde klassen
Kostenoverzicht havo/atheneum derde klassen
Bevorderingsreglement vmbo
Bevorderingsreglement havo/atheneum (onderbouw) (volgt na akkoord MR)
Examenreglement
PTA vmbo 3

vierde klassen

Kostenoverzicht vmbo vierde klassen
Examenreglement
PTA vmbo 4