Belangrijke informatie vmbo Alkmaar

Bekijk hier de belangrijke documenten voor dit schooljaar (jaaroverzicht, kostenoverzicht, lestijden...)

De informatie op deze pagina wordt in september aangepast voor het nieuwe schooljaar.

vmbo Alkmaar

Ga direct naar informatie voor nieuwe brugklasleerlingen.

algemeen

Lessentabel en lesrooster
Lesrooster
Lessentabel vmbo

Informatie over leermiddelen
Informatie leermiddelen

Absentie
Vakantierooster
Luxeverzuim en verlof buiten schoolvakanties
Ziekmeldingsprocedure

Ondersteuning & begeleiding
Hoe is onze zorg geregeld?
Ondersteuningskaart vmbo
Pestprotocol
Schoolondersteuningsprofiel

Studiekeuze
Keuzeprofielen vmbo

Mentoren
Overzicht mentoren vmbo

Beleid toetsing en examinering op aangepaste wijze
Algemeen toetsbeleid
Bevorderingsreglement vmb0 (aanpassing voor het schooljaar 2023-2024)
Beleid toetsing en examinering op aangepaste wijze

Schoolkosten
Algemene informatie over schoolkosten

Magister
Handleiding
Klik hier om in te loggen
Profiel

Leerlingenportaal
Klik hier om in te loggen

brugklassen

Basis/kader en kader/tl

Jaaroverzicht brugklassen bb/bk en kb/tl (volgt in september)
Schoolkosten brugklassen bb/kb
Schoolkosten brugklassen kb/tl
Checklist basis/kader (wat heb ik allemaal nodig?)
Flyer Chromebook (kader/tl)

Tl/havo
Jaaroverzicht brugklassen tl/havo (volgt in september)
Schoolkosten brugklassen tl/havo
Checklist tl/havo (wat heb ik allemaal nodig?)
Flyer Chromebook

tweede klassen

Basis/kader en kader/tl
Jaaroverzicht tweede klassen bb/kb en kb/tl
Kostenoverzicht tweede klassen basis/kader
Kostenoverzicht tweede klassen kader/tl

Tl/havo
Jaaroverzicht tweede klassen tl/havo
Kostenoverzicht tweede klassen tl/havo

derde klassen (tl)

Jaaroverzicht vmbo tl derde klassen
Kostenoverzicht derde klassen tl

vierde klassen (eindexamenjaar tl)

Jaaroverzicht vmbo tl vierde klassen
Kostenoverzicht vmbo tl vierde klassen
Examenreglement
PTA vmbo 4

Heeft u vragen over het (school)examen? Mail dan naar de examensecretaris vmbo: examensecretarisvmbo@ja.nl