ziek en absent melden langedijk

Op deze pagina leest u hoe u uw kind ziek of absent kunt melden.

ZIEKMELDEN vestiging langedijk

Ziek melden gaat vanaf nu iets anders

Voorheen was één berichtje van een van de ouders/verzorgers om de leerling ziek te melden voldoende. Vanaf februari 2024 moet een van de ouders/verzorgers de leerling elke dag dat hij/zij ziek is afmelden. Dus ook als hij/zij de dag ervoor al ziek gemeld was. De ouder stuurt dan een mail voor 8.45 uur naar verzuim@ja.nl. In de mail komt dan het volgende te staan:

  • Voor- en achternaam en klas
  • Datum en klacht/aandoening
  • Op welk nummer één van de ouders te bereiken is

Is er iets wat u liever telefonisch wilt toelichten, dan kunt u bellen naar 0226-343645,
keuze 1. De verzuimcoördinator is dagelijks vanaf 8.00 uur aanwezig.

ABSENTIES DOORGEVEN vestiging langedijk

Heeft uw kind een afspraak bij de (tand)arts of orthodontist? Geef dit dan a.u.b. tijdig door. Dit kan via de mail (verzuim@ja.nl).

Vermeld in de mail:

  • de naam en klas
  • de datum en reden van afwezigheid
  • welke lesuren uw kind er niet is
  • op welk nummer u te bereiken bent