ziek en absent melden langedijk

Op deze pagina leest u hoe u uw kind ziek of absent kunt melden.

ZIEKMELDEN vestiging langedijk

Bij voorkeur voor  8.45 uur per mail (verzuim@ja.nl).

Vermeld in de mail:

  • de voor- en achternaam en klas
  • de datum en klacht/aandoening
  • op welk nummer u te bereiken bent

Is er iets wat u liever telefonisch wilt toelichten, dan kunt u bellen naar 0226-343645,
keuze 1. De verzuimcoördinator is dagelijks vanaf 8.00 uur aanwezig.

ABSENTIES DOORGEVEN vestiging langedijk

Heeft uw kind een afspraak bij de (tand)arts of orthodontist? Geef dit dan a.u.b. tijdig door. Dit kan via de mail (verzuim@ja.nl).

Vermeld in de mail:

  • de naam en klas
  • de datum en reden van afwezigheid
  • welke lesuren uw kind er niet is
  • op welk nummer u te bereiken bent