Schoolleiding

Op deze pagina vindt u alle informatie over de schoolleiding.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op afstand. De Raad controleert het schoolbeleid op hoofdlijnen, gericht op de lange termijn en de kwaliteit; zorgt voor de verantwoording van het schoolbeleid, maakt duidelijk wat er wel en niet goed gaat, welke verbeteringen worden nagestreefd; bewaakt de uitgangspunten van de school. De Raad van Toezicht is tevens werkgever van het College van Bestuur.
De voorzitter van de Raad van Toezicht is dhr. P.G. Wemmers.

Contact

College van Bestuur

Het College van Bestuur bestuurt de school. Het bestuur is het bevoegd gezag van de school en geeft leiding aan de directie; zorgt voor de goede condities om alle onderwijsprocessen en de bedrijfsvoering goed te laten verlopen; vertegenwoordigt de school naar buiten.
De voorzitter van het College van Bestuur is dhr. K. Hoogvorst MSc MEd.

Contact

HOOFD bedrijfsvoering

Het hoofd bedrijfsvoering zorgt voor een goede bedrijfsvoering, is verantwoordelijk voor de financiën, de administratie, het personeelsbeleid en de facilitaire diensten.
Het hoofd bedrijfsvoering is dhr. S.P. Sneep.

Contact

Schoolleiding vestiging alkmaar

Geeft leiding aan de vestigingen en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De schoolleiding bevordert het welzijn van de leerlingen en personeelsleden en onderhoudt het contact met de ouders.

Dhr. J.W. Heemstra, vestigingsdirecteur vmbo Alkmaar
Dhr. drs. J.A. Brandsma, vestigingsdirecteur havo/vwo Alkmaar
Dhr. P. Pruijssers, teamleider vmbo bb/kb en kader/tl
Mw. J. Vleugel teamleider vmbo tl onderbouw (*Mw. Vleugel is tot en met begin september met zwangerschapsverlof. Aanspreekpunt voor huidige en nieuwe brugklassen is Dhr. Pruijssers. Aanspreekpunt voor de tweede klassen is Mw. Beukers)
Mw. E. Beukers teamleider vmbo tl bovenbouw
Mw. S. Brinkman teamleider havo en havo/vwo 1,2 en 3
Dhr. W. Verkuil teamleider havo 4 en 5
Mw. I. Kooijman teamleider vwo 1 ,2 en 3

Tijdelijke waarneming voor vwo 4,5 en 6
Leerlingzaken: Mw. L.Brandsen vwo 4 , Dhr. E. Struiken vwo 5,6
Organisatorische zaken: Dhr. W. Lagerveld vwo 4,5,6

schoolleiding vestiging langedijk

Dhr. M.S. Huijboom teamleider
Dhr. R.P. Rootlieb teamleider