schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit de voorzitter van het College van Bestuur, vestigingsdirecteuren en teamleiders.

voorzitter van het college van bestuur

De voorzitter van het College van Bestuur, dhr. K. Hoogvorst MSc MEd., geeft leiding aan de vestigingsdirectie en teamleiders en zorgt ervoor dat alle onderwijsprocessen en de bedrijfsvoering goed (ver)lopen. Ook vertegenwoordigt hij de school naar buiten.

Dhr. K. Hoogvorst MSc MEd.
Voorzitter College van Bestuur
directiesecretariaat@ja.nl

schoolleiding vestiging alkmaar

Geeft leiding aan de vestigingen en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De schoolleiding bevordert het welzijn van de leerlingen en personeelsleden en onderhoudt het contact met de ouders.

Dhr. JW. Heemstra
Vestigingsdirecteur vmbo
directiesecretariaat@ja.nl


Dhr. drs. J.A. Brandsma
Vestigingsdirecteur havo/vwo
directiesecretariaat@ja.nl


Dhr. P. Pruijssers
Teamleider vmbo bb/kb en kader/tl
ppruijssers@ja.nl

Mw. J. Vleugel (met zwangerschapsverlof)*
Teamleider vmbo tl onderbouw
jvleugel@ja.nl

*Mw. Vleugel is tot en met begin september met zwangerschapsverlof. Aanspreekpunt voor huidige en nieuwe brugklassen is Dhr. Pruijssers. Aanspreekpunt voor de tweede klassen is Mw. Beukers

Mw. E. Beukers
Teamleider vmbo tl bovenbouw
ebeukers@ja.nl

Mw. S. Brinkman
Teamleider havo en havo/vwo 1,2 en 3
sbrinkman@ja.nl

Dhr. W. Verkuil
Teamleider havo 4 en 5
wverkuil@ja.nl

Mw. I. Kooijman
Teamleider vwo 1 ,2 en 3
ikooijman@ja.nl

Dhr. W. Lagerveld
Teamleider vwo 4,5,6
wlagerveld@ja.nl

schoolleiding vestiging langedijk

Dhr. M.S. Huijboom
mhuijboom@ja.nl

Dhr. R.P. Rootlieb
rrootlieb@ja.nl