Leerlingenparticipatie

Lees hier alles over leerlingparticipatie.

Leerlingen kunnen met ons meedenken en -praten. Hier hebben wij de medezeggenschapsraad, een leerlingenraad en leerlingenpanel voor.

Medezeggenschapsraad: leerlingen, ouders en personeelsleden

In onze medezeggenschapsraad (MR) zijn de leerlingen, ouders en personeelsleden van onze school vertegenwoordigd. De MR is het officiële inspraakorgaan van onze school. De onderwerpen, die in de MR aan de orde komen zijn vastgelegd in het MR-reglement. Ook de wijze waarop de MR-leden worden gekozen, staat in dit reglement vermeld. Klik hier om het laatste reglement te downloaden. Wil je meer weten over de MR op onze school dan kun je contact opnemen met het secretariaat van de medezeggenschapsraad, via directiesecretariaat@ja.nl

Data en tijden vergaderingen MR

Woensdag 04–10-23  start 17.00 uur
Maandag 06-11-23 +RvT
Dinsdag 21-11-2023
Woensdag 20-12-23
Woensdag 14-02-24
Dinsdag 09-04-24
Maandag mei (+ RvT) datum volgt.
Woensdag 29-05-24
Dinsdag 02-07-2024

Alle vergaderingen beginnen om 19.00 uur.

Méér weten over de medezeggenschapsraad? Klik hier om het laatste jaarverslag te downloaden.

Leerlingenraad (Alkmaar)

Wie zijn wij?

De leerlingenraad is een groep leerlingen die de leerlingen van onze school vertegenwoordigt. Zij hebben een maandelijkse vergadering en participeren in de medezeggenschapsraad.

Ook hebben ze voorafgaand aan elke medezeggenschapsvergadering een lunchvergadering met de voorzitter College van Bestuur.

De voorzitter van de leerlingenraad is Floortje van Leeuwen, e-mail: 152111@jamail.nl.
Volg de leerlingenraad ook op Instagram!

Wat doen wij?

De leerlingenraad bestaat ondertussen al jaren en heeft veel veranderd aan onze school. Zo staan er nu picknicktafels op het schoolplein, hangen er gratis menstruatieproducten in de meiden-wc’s en wordt er nu elke dag vers fruit verkocht in de schoolkantine. 

Ook organiseert de leerlingenraad elk jaar Paarse Vrijdag. Dit is een dag waarop scholieren en studenten door het dragen van de kleur paars op school hun solidariteit kunnen tonen met lhbt’ers. Het Jan Arentsz besteedt hier elk jaar weer veel aandacht aan door bijvoorbeeld pennen en flyers uit te delen, maar ook door geld op te halen voor goede doelen. In 2021 was dit Amnesty International en hebben we zo’n €400,-  kunnen doneren!

Maar we willen meer!

De leerlingenraad heeft inmiddels een groot netwerk opgebouwd binnen en buiten de school en ondertussen geldt voor ons “The sky is the limit”. We willen graag vanuit de leerlingen horen wat jullie willen veranderen aan de school.

Dus vind je het leuk en wil je meedoen? Sluit je dan aan bij de leerlingenraad! Stuur een mailtje naar leerlingenraad@jamail.nl.

Leerlingenpanel

Het leerlingenpanel is een enthousiaste groep leerlingen en docenten dat streeft naar beter onderwijs. Zij verzamelen ideeën en klachten van leerlingen, docenten en overig personeel, om op deze manier een beeld te krijgen van de behoefte als het gaat om onderwijsverbetering op het Jan Arentsz.
Ook gaan de leerlingen van het leerlingenpanel in gesprek met klassenvertegenwoordigers en docenten om te horen wat zij graag anders zien. Ze zijn o.a. aanwezig bij studiedagen en teamvergaderingen om mee te praten over de kwaliteit van het onderwijs op deze school.

In tegenstelling tot de leerlingenraad, richt het leerlingenpanel zich op het onderwijs en de manier waarop dit wordt gegeven op het Jan Arentsz. De leerlingenraad houdt zich meer bezig met de facilitaire zaken op school, zoals onder andere het aanbod in de kantine en indeling van de lokalen.

Leden gezocht!
We zoeken nog leden uit havo 4 en 5 voor het leerlingenpanel. Mocht het je leuk lijken of heb je hier vragen over, stuur dan een mailtje naar leerlingenpanel@jamail.nl.

De leden van het leerlingpanel

Leerlingplatform (Langedijk)

In elke klas zitten twee leerlingen die regelmatig meepraten over de school. Met anderen vormen zij de leerlingplatforms. Elk leerjaar heeft een platform. Hoe kunnen we de school nog beter en nog leuker maken? Dat is de vraag die zij zichzelf steeds stellen. Op deze manier denken 36 leerlingen met de school mee.
Er is ook een leerlingenraad. Van elk leerjaar is er een vertegenwoordiger. In de leerlingenraad worden de echte beslissing genomen. Is er behoefte aan meer zitplaatsen tijdens de pauze? Moeten er meer feesten komen? Hoe zijn de ervaringen met het gebruik van de Chromebooks en PC’s in school? Deze vragen zijn in de leerlingenraad en in de platforms onderwerp van gesprek.