duinproject vwo 6

25 september 2023

Op onderzoek in de winderige duinen…

Zagen jullie het ook?

Met spanning keken de leerlingen en  docenten van vwo 6 naar de lucht de afgelopen dagen. Waarom? Het duinproject stond in de planning! Dat is toch altijd leuker zonder regen. Lekker winderig, maar geen druppel gevallen en dus prima te doen.

Voorbereiding op het examen

Het duinproject helpt de leerlingen met het voorbereiden van hun examen. Het laat leerlingen ervaring opdoen met onderzoekend leren en samenwerken met leerlingen uit verschillende disciplines. Een ervaring die ook na de schooltijd op het Jan Arentsz nuttig kan zijn. 

Samenwerking sectie scheikunde en biologie

Het duinproject is een jaarlijks terugkerende samenwerking van de secties scheikunde en biologie, waarbij leerlingen in teams met elkaar samenwerken om een wetenschappelijke vraag te beantwoorden. De vraag  is bijvoorbeeld: wat is het verschil tussen de vegetatie van een duin gericht op het noorden en een duin gericht op het zuiden? En vooral ook: hoe komt dat?

Door grondmonsters chemisch te analyseren in het lab kunnen de leerlingen inzicht krijgen in mogelijke verklaringen voor verschillen en overeenkomsten in vegetatietypen. Een prachtig raakvlak van  de twee vakken. Nu is het aan de leerlingen om dit gezamenlijk uit te werken.

Het telt mee met het praktische onderdeel van het schoolexamen dus wens ze succes!

Voor ons was het een hoop LOL met LOL 😉. 

Heino Burgers,
Namens de docenten en TOA’s  scheikunde en biologie