Jan Arentsz Langedijk en Bibliotheek Kennemerwaard gaan voor samenwerking

8 februari 2024

Met de samenwerking wordt ingezet op het ontwikkelen van een leescultuur op school.

Bibliotheek Kennemerwaard en Jan Arentsz Langedijk gaan de samenwerking tussen school en bibliotheek intensiveren. De bibliotheek en de school willen lezen onder leerlingen bevorderen en zetten in op leesplezier en projecten met een link naar lezen. Dit wordt bereikt door onder andere de inzet van een leesconsulent van de bibliotheek op Jan Arentsz Langedijk. Om de samenwerking te bekrachtigen is op 7 februari een overeenkomst ondertekend.

Foto 1: Erna Winters, directeur ABC Huis (Artiance en Bibliotheek Kennemerwaard) ondertekende de overeenkomst samen met René Rootlieb

Foto 2: Van links naar rechts : Erna Winters, Manja Roelofs, Anne-Marie Alkemade, René Rootlieb, Annemarie Kraaier.

Inzetten op leesplezier
Met het project de Bibliotheek op School (dBos) wordt ingezet op het ontwikkelen van een leescultuur op Jan Arentsz Langedijk door middel van een duurzame samenwerking. De stichting Kunst van Lezen heeft daarvoor een subsidie beschikbaar gesteld. Die wordt gebruikt voor het creëren van een leesomgeving op de vmbo-school. Een leesconsulent van de bibliotheek ondersteunt het docententeam met deskundigheidsbevordering op gebied van leesmotivatie en leesplezier. Er worden activiteiten georganiseerd met leerlingen en er wordt ingezet op vrij lezen. Jan Arentsz Langedijk bevindt zich onder één dak met een vestiging van Bibliotheek Kennemerwaard en heeft zelf een grote collectie boeken in de school. Leerlingen kunnen daardoor laagdrempelig boeken lenen die aansluiten bij hun interesses en docenten kunnen boeken lenen en gebruiken om leesplezier in de klas te stimuleren. Doordat boeken zichtbaar en toegankelijk worden aangeboden is de eerste stap naar een leescultuur binnen Jan Arentsz Langedijk gezet!

Aansprekende projecten
De docenten Nederlands gaan samen met de leesconsulenten actief met de leerlingen aan de slag met aantrekkelijke werkvormen en aansprekende projecten die een link hebben met lezen. Inmiddels heeft het docententeam een inspirerende training gevolgd over het belang van leesbevordering in het voortgezet onderwijs en heeft de auteur Maren Stoffels de leerlingen in boeiende workshops meegenomen in het plezier van lezen.

De Bibliotheek op School 
Het project de Bibliotheek op School is een intensieve samenwerking tussen scholen en de bibliotheek. Doordat de bibliotheek en de scholen hun krachten bundelen en elkaars expertise en bewezen programma’s benutten, werken ze samen aan aantoonbare verbetering van onderwijsresultaten op het gebied van lees- en taalvaardigheid en informatie- en mediavaardigheden. Door deze vaardigheden te versterken, gaan bibliotheek en scholen de strijd aan tegen laaggeletterdheid en dragen zo bij aan de mediawijsheid van burgers. Kinderen en jongeren die plezier hebben in lezen, lezen meer en behalen daardoor betere schoolresultaten. Vrij lezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Het helpt leerlingen ook in hun maatschappelijke ontwikkeling door mondiger en zekerder te worden.