bezoek europees parlement in brussel

6 februari 2023

Onze leerlingen uit vwo 6 doen verslag van hun bijzondere reis!

Op 30 november zijn wij met Generatie aan Zet naar Brussel geweest om het Europees Parlement te bezoeken. Het programma Generatie aan Zet, georganiseerd door het Montesquieu Instituut, is voor jongeren die naar de middelbare school gaan, die net hebben afgerond of bezig zijn met een vervolgopleiding.

Groepsfoto in Brussel

Werken aan een beter Nederland

Met Generatie aan Zet werk je aan een beter Nederland door je actief in te zetten voor onze samenleving. Jongeren zitten vol goede ideeën, maar het is soms moeilijk om die in de praktijk te brengen. Zeker als het gaat om het volgen van je idealen. Met Generatie aan Zet word je uitgedaagd om dat juist te doen! Er zijn een aantal projecten waaruit je kunt kiezen, maar het is ook mogelijk om je eigen idee te presenteren.

Reis naar Brussel

Deze reis naar het Europees Parlement is een initiatief van een groep jong volwassenen om de Europese politiek dichter bij jongeren te brengen. Generatie aan Zet heeft ons naar Brussel gebracht en wij brengen Brussel naar jullie! In dit verslag vertellen wij jullie wat wij hebben geleerd van onze reis naar Brussel.

Tijdens deze reis hebben wij mogen spreken met een Europarlementariër, kregen wij een rondleiding door het Europees Parlement en bezochten wij het Huis van de Europese Geschiedenis.

Wat is het Europees Parlement?

Het Europees Parlement is een van de twee wetgevende organen van de Europese Unie, samen met de Raad van de Europese Unie. Het bestaat uit 705 leden van het Europees Parlement die rechtstreeks door de burgers van de EU-lidstaten worden gekozen. Het Europees Parlement speelt een rol in het wetgevingsproces van de EU, aangezien het de bevoegdheid heeft om wetsvoorstellen goed te keuren of te verwerpen en de Europese Commissie te vragen nieuwe wetten voor te stellen. Het is ook bevoegd om de EU-begroting goed te keuren en speelt een rol bij de selectie van de voorzitter van de Europese Commissie. Daarnaast fungeert het Europees Parlement als controleur van de andere EU-instellingen en legt het verantwoording af aan de burgers van de EU.

Europese politiek verwijst naar de politieke systemen, het beleid en de instellingen van de landen die lid zijn van de Europese Unie (EU). Dit omvat de werking van de EU zelf, alsook de relaties tussen de EU-lidstaten en hun respectieve nationale regeringen. Europese politiek omvat ook kwesties als het beheer van de euro, het beheer van migratie en asiel, en het beheer van buitenlandse betrekkingen met andere landen.

De EU heeft een aanzienlijke invloed gehad op haar lidstaten, waaronder veranderingen in handel, immigratie en wetgeving. Enkele voorbeelden van veranderingen als gevolg van het EU-lidmaatschap zijn de afschaffing van tarieven op goederen die tussen lidstaten worden verhandeld, de mogelijkheid voor burgers van EU-lidstaten om vrij in andere lidstaten te wonen en te werken, en de harmonisatie van wetten en regels op gebieden als consumentenbescherming en milieu.

Jongeren meer betrekken bij politiek

Waarom wij dit uitje naar Brussel zo belangrijk vinden? Dat is vooral omdat jongeren meer betrokken moeten worden bij politieke gebeurtenissen. Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat jongeren weten wat er in de Europese politiek gebeurt.

Ten eerste hebben jongvolwassenen als burgers van een Europees land het recht om te stemmen en deel te nemen aan het democratische proces, met inbegrip van de verkiezingen voor het Europees Parlement. Kennis over de Europese politiek kan hen helpen geïnformeerde beslissingen te nemen bij het stemmen en deelnemen aan politieke discussies.

Ten tweede heeft de Europese politiek een directe invloed op het leven van jong volwassenen, zoals de wetten en het beleid inzake handel, immigratie en milieu. Door te begrijpen hoe de EU werkt en hoe beslissingen worden genomen, kunnen jongeren beter begrijpen hoe dit invloed heeft op hen en hun gemeenschap. Jongeren zijn de toekomst van Europa. Daarnaast zijn jongeren volwassen genoeg om hun mening te geven over maatschappelijke vraagstukken en dat geluid moet dan ook gehoord worden. Zodra jongeren niet betrokken worden bij de politiek is er een kans dat zij ondervertegenwoordigd raken. Het betrekken van jongeren bij de politiek zorgt niet alleen voor een verfrissende blik op de plannen voor in de toekomst, maar ook een representatief resultaat.

Ten derde is het, nu de wereld steeds meer met elkaar verbonden raakt, belangrijk te begrijpen welke rol de EU in de wereldpolitiek speelt. Inzicht in de relatie van de EU met andere landen en internationale organisaties kan jongvolwassenen helpen de mondiale context waarin zij leven te begrijpen.

Tenslotte kan kennis van de Europese politiek ook nuttig zijn voor degenen die een carrière in de politiek, internationale betrekkingen of een ander gebied met banden met de EU willen nastreven.

Kennis van de Europese politiek kan jongeren helpen beter geïnformeerde en betrokken burgers te zijn, en kan ook gunstig zijn voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Gesprek met Europarlementariër Jeroen Lenaers

Tijdens deze reis kregen wij de kans om te spreken met de Europarlementariër Jeroen Lenaers, lid van het Europees Parlement namens de politieke partij het CDA. Lenaers is ook voorzitter van de commissie PEGA, dat onderzoek doet naar het gebruik van Pegasus, een software die wordt gebruikt om landen of organisaties af te luisteren. Daarnaast is hij lid van de delegatie DMED, een delegatie waarbij er wordt gekeken naar de immigratiebeleid.

Toen er ruimte was voor vragen vanuit de zaal was het immigratiebeleid het meest besproken onderwerp. Er werden kritische vragen gesteld over de behandeling van Oekraïense vluchtelingen versus de vluchtelingen vanuit bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Hoe komt het dat Oekraïense vluchtelingen visumvrij door Europa mogen reizen, recht hebben op huisvesting en op gratis openbaar vervoer, terwijl andere vluchtelingen in ter Apel in slechte omstandigheden leven? Lenaers verklaart dat Oekraïners dichtbij Nederland wonen en dat wij in dezelfde continent leven. Daarnaast mogen Oekraïners met hun paspoort 90 dagen in Nederland verblijven. Dit wil niet zeggen dat andere vluchtelingen niet welkom zijn. De Europese Unie is nog druk aan het vergaderen over hoe andere vluchtelingen beter opgevangen kunnen worden.

Tip voor jongeren met politieke ambitie: begin op tijd met netwerken

Wij waren ontzettend benieuwd naar hoe Jeroen Lenaers in het Europees Parlement terecht is gekomen en of hij tips heeft voor jongeren die ook in het Europees Parlement willen werken. Een van de tips die Jeroen wil meegeven is hoe belangrijk het is om te netwerken op jonge leeftijd. Netwerken is het starten van connecties met personen waar je kennis en informatie mee kan wisselen.

Jongeren zijn vaak bezig met hoge cijfers halen om hun droombaan te bemachtigen, maar netwerken speelt ook een rol. Door netwerken is Jeroen uiteindelijk in Brussel terecht gekomen. Jeroen komt uit Stramproy, een dorpje in Limburg. Na het behalen van zijn studie European Studies in Maastricht wilde hij graag in Brussel werken. Hij kwam met het idee om Ria Oomen-Ruijten te mailen om te vragen of er een stageplek voor hem vrij was. De reden dat hij contact heeft gezocht met Ria Oomen-Ruijten is vanwege het feit dat zij een politica is die ook uit Stramproy komt en toentertijd in het Europees Parlement werkte. Ria nam Jeroen als aan als stagiair en zo is hij in het Europees Parlement terecht gekomen.

Dus, leerlingen van het Jan Arentsz, wees niet bang om mensen te benaderen die jou wellicht zouden kunnen helpen met je toekomst.

Graag willen wij het team van Generatie aan Zet bedanken voor deze mooie kans. Mocht jij ook geïnteresseerd zijn in het organiseren van een project om jongeren in Nederland wat bij te brengen, check de site van Generatie aan Zet.

Door Juwariyah Mekkaoui en Victoria Chan(vwo 6)