onderzoek samenwerking jan arentsz en sovon

8 juli 2024

Het onderzoek dat Jan Arentsz en SOVON in 2023 startten gaat een nieuwe fase in.

Het onderzoek dat Jan Arentsz en SOVON (Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord) in 2023 startten naar de meerwaarde van intensievere bestuurlijke samenwerking voor de leerling, krijgt een vervolg. De intentieverklaring voor dit vervolgonderzoek werd afgelopen donderdag 4 juli 2024 ondertekend door bestuurders René Rigter en Kees Hoogvorst. Het vervolgonderzoek gaat na de zomervakantie van start.

Onderzoek naar meerwaarde intensivering samenwerking afgerond

Al ruim tien jaar werken de besturen goed samen in het Van der Meij College. Zo konden zij tot nu toe voor de leerlingen in de regio Alkmaar en omgeving een breed aanbod van vmbo-profielen blijven aanbieden. In het licht van het groeiende lerarentekort en dalende leerlingenaantallen zijn beide besturen ervan overtuigd dat verbreding en intensivering van hun samenwerking van belang is voor het behoud van de kwaliteit, diversiteit, identiteit en toegankelijkheid van het lokale en regionale onderwijsaanbod en de keuzevrijheid van ouders en leerlingen. In maart 2023 sloten de besturen een intentieovereenkomst om onderzoek te doen naar de meerwaarde voor leerlingen van intensivering van de bestaande samenwerking. Dit onderzoek werd uitgevoerd gedurende de periode van mei tot en met december 2023 met ondersteuning van de Argumentenfabriek. Uit dit onderzoek is gebleken dat er sprake is van meerwaarde.

Start vervolgonderzoek

Hierop hebben de besturen, in het belang van de leerlingen en vanuit de gemeenschappelijke opdracht als besturen, besloten een vervolgonderzoek te doen naar de haalbaarheid en gevolgen van intensievere bestuurlijke samenwerking. Uitgangspunten hierbij zijn onder meer innovatief en uitdagend onderwijs voor leerlingen en versterking van de beleids- en bestuurskracht, ook op het gebied van personeelsbeleid en -beheer. Na de zomervakantie wordt gestart met het onderzoek naar de meest geschikte vorm van samenwerking.