rondje godshuizen

14 november 2023

Op een druiligere dag bezochten de tweedeklassers verschillende godshuizen in Alkmaar!

Tijdens de eerste activiteitenweek bezochten we met alle tweede klassen de heilige ruimtes of plaatsen van samenkomst van de drie ‘Abrahamitische godsdiensten’ in Alkmaar. Het jodendom, het christendom en de islam met Abraham als Aartsvader.

Het was een druilerige dag en sommige leerlingen hebben hun kleren niet de hele dag droog kunnen houden. Des te warmer voelde het welkom in de godshuizen. Leerlingen mochten er rondkijken, de sfeer opsnuiven en vragen stellen. In de kerk staken ze een kaarsje aan, een wijdverbreid ritueel, in de synagoge werd samen een vredeslied gezongen en in de moskee leerden ze over de minbar en de kalligrafie en ook dat in de moskee materiaal van AZ werd hergebruikt, zoals de tribunes en het gras. Ze leerden overeenkomsten en verschillen tussen de godsdiensten, hoe rituelen betekenis krijgen en welk symbolisch belang sommige voorwerpen of ruimtes hebben. Bovenal leerden ze dat in elk gebedshuis mensen komen van vlees en bloed, allen met hun eigen verhaal en dat zo’n ontmoeting een onvergetelijke ervaring oplevert. Deze ervaringen geven kleur aan de lessen levensbeschouwing en identiteit van het Jan Arentsz.

Dank daarom aan iedereen die dit mogelijk maakte!

Namens de docenten: Jeanette Glas, Amit Sampat en Paula Wessels

Foto’s: Beet David Synagoge, Sunni-Razvi Moskee en de Kapelkerk