rondje Godshuizen

14 november 2022

Alternatieve les Godsdienst voor onze leerlingen.

Hoe leuk is het om, in plaats van erover te praten in de les, een bezoek te brengen aan een aantal Godshuizen in Alkmaar?
De leerlingen van het Jan Arentsz ervaarden het tijdens de toets- en activiteitenweek. Op het lesprogramma stond het behandelen van Abrahamitische Godsdiensten. Wat houdt dit eigenlijk in? Zowel het jodendom, het christendom als de islam hebben dezelfde ‘aartsvader’: Abraham. Ze worden dan ook de Abrahamitische religies genoemd. Het is belangrijk dat de leerlingen het verhaal van Abraham kennen om te weten vanuit welke bron de godsdiensten zijn ontstaan.

De Godsdienstdocenten gooiden het over een andere boeg en bedachten iets ludieks voor de tweedeklassers van vmbo-tl, havo en atheneum. Geen les, maar op de fiets naar het centrum van Alkmaar voor een bezoek aan drie Godshuizen. Van het Jodendom was dit de De Beet David Synagoge aan de Hofstraat, van het Christendom de Kapelkerk en van de Islam De Sunni-Razvi Moskee. De groep kreeg een mooi inkijkje in de verschillende gebruiken en rituelen, zoals manieren van bidden en zingen. Ook werd er door de vrijwilligers verteld over de rol van het Godshuis voor de gemeenschap vandaag de dag,  gevolgd door een rondleiding door het gebouw.

De reacties waren ontzettend positief: “Leuk, had het niet verwacht” , “interessant en bijzonder, want had nog niet eerder een moskee, kerk of synagoge bezocht.” De leerlingen stelden mooie, goede vragen en deden mee met het bidden door een kaarsje aan te steken.

Door de leerlingen mee te nemen naar deze bijzondere Godshuizen ging het onderwerp voor hen meer leven en kreeg het betekenis. Een andere manier van lesgeven dat wordt omarmd binnen het Jan Arentsz. Kortom, dit wordt een jaarlijks terugkerende activiteit!