SOVON en JAn Arentsz starten gezamenlijk onderzoek

22 maart 2023

Bericht voor leerlingen en ouders/verzorgers.

Een gezamenlijk bericht van twee bestuurders van de school gebeurt niet vaak. Onze namen zijn René Rigter (Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord) en Kees Hoogvorst (Jan Arentsz). Al ruim tien jaar werken wij in Alkmaar goed samen binnen het Van der Meij College. Door samen te werken kunnen onze leerlingen in het Van der Meij College een goed en breed aanbod van profielen volgen waarmee ze hun volgende stappen in hun carrière kunnen zetten.

Nu is het zo dat er in de regio Alkmaar waar wij onze scholen hebben (maatschappelijke) zaken spelen die de manier waarop we jullie onderwijs willen geven onder druk zetten. Door het groeiende lerarentekort is het soms moeilijk een goede docent te vinden. Maar ook het dalende leerlingenaantal in onze regio kan het lastiger maken om in de toekomst op al onze scholen en schoollocaties de verschillende vormen van onderwijs te blijven aanbieden. Dit is de reden dat wij graag met jullie op verkenning willen gaan. We willen graag onderzoeken wat voor jou, onze leerling, van meerwaarde zou kunnen zijn als wij ook op andere scholen zouden gaan samenwerken. We willen weten wat voor jullie belangrijk is, wat jullie graag zouden willen in het onderwijs of op school. Ons doel is om het rijke en gevarieerde aanbod van ons onderwijs op onze scholen te kunnen blijven aanbieden en zelfs verder te versterken. Het gaat ons om de inhoud van ons onderwijs. De vorm waarin we mogelijk gaan samenwerken is hieraan ondergeschikt.

We gaan dit de komende maanden samen vormgeven met deskundigen van Leaders for Solutions én de Argumentenfabriek. Zij helpen ons om met zoveel mogelijk leerlingen, ouders en medewerkers in gesprek te gaan om het beeld zo breed en rijk mogelijk te laten zijn. De periode tot de zomer gebruiken we om de bijeenkomsten voor te bereiden, te plannen en te organiseren en in de periode van september tot december vinden de gesprekken plaats. Het onderzoek willen we graag voor januari 2024 afronden zodat we onze dromen voor het onderwijs, de meerwaarde voor jou als leerling en mogelijke uitgangspunten voor intensievere samenwerking helder hebben. Op basis van de opbrengst van dit onderzoek kunnen we daarna kijken of en zo ja welke vorm van samenwerking hierbij het best passend is om de dromen waar te kunnen maken.

We hopen dat je met ons mee wil doen in onze zoektocht. In de komende weken kan je meer informatie verwachten over hoe we dit gaan doen en wanneer en hoe je je kunt aanmelden voor de bijeenkomsten. We kijken er beiden naar uit om je dan te ontmoeten. Hopelijk tot gauw.

Kees Hoogvorst en René Rigter

Foto: tekenmoment intentieverklaring op maandag 20 maart