Ouderparticipatie

Lees hier meer over ouderparticipatie.

Voor ouders hebben wij op onze school de medezeggenschapsraad (MR) en contactoudergroepen (COG).

Medezeggenschapsraad

In onze medezeggenschapsraad (MR) zijn de leerlingen, ouders en personeelsleden van onze school vertegenwoordigd. De MR is het officiële inspraakorgaan van onze school. De onderwerpen die in de MR aan de orde komen, zijn vastgelegd in het MR-reglement. Ook de wijze waarop de MR-leden worden gekozen, staat in dit reglement vermeld. Wilt u meer weten over de MR op onze school dan kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat (directiesecretariaat@ja.nl)

Data en tijden vergaderingen MR

Woensdag 04–10-23  start 17.00 uur
Maandag 06-11-23 +RvT
Dinsdag 21-11-2023
Woensdag 20-12-23
Woensdag 14-02-24
Dinsdag 09-04-24
Maandag mei (+ RvT) datum volgt.
Woensdag 29-05-24
Dinsdag 02-07-2024

Alle vergaderingen beginnen om 19.00 uur.

Méér weten over de medezeggenschapsraad? Klik hier om het laatste jaarverslag te downloaden.

Ouderparticipatie

Ouderparticipatie is vanouds erg belangrijk voor onze school. Met alle ouders uit de vertegenwoordigde lichamen is afgesproken dat we de ouderparticipatie vormgeven door contactgroepbijeenkomsten per vestiging en door gemeenschappelijke bijeenkomsten waarin de ouders van de verschillende contactoudergroepen elkaar ontmoeten en met elkaar overleggen. Hiermee hopen we dat de ouders die in de medezeggenschapsraad meepraten over het schoolbeleid nog beter gevoed worden door de ouders van onze leerlingen.
Vertegenwoordigers van elke contactoudergroep(COG) hebben zitting in de MR. Ook maakt de school gebruik van digitale ouderpanels als klankbordgroep.

Contactoudergroepen (COG)

Ouders die bereid zijn om mee te denken over het reilen en zeilen in school kunnen zitting nemen in de contactoudergroep van de vestiging waarin hun zoon/dochter het onderwijs volgt.
“Doen we de goede dingen” en “doen we die dingen goed” zijn de centrale vragen bij deze bijeenkomsten. Mocht u meer te weten willen komen over de COG van het Jan Arentsz, dan kunt u zich richten tot de voorzitter en/of secretaris van de groep contactouders:

COG VMBO Alkmaar

Contactpersoon
Dhr. J. Heemstra
jheemstra@ja.nl

Vergaderdata
Woensdag 27 september 2023
Woensdag 31 oktober 2023 is de Meet & Greet
Woensdag 29 november 2023
Woensdag 31 januari 2024
Woensdag 3 april 2024
Woensdag 22 mei 2024
Woensdag 26 jun 2024

COG HAVO/VWO Alkmaar

Contactpersoon
Dhr. D. Boots
ja.coghag@gmail.com

Vergaderdata
Dinsdag 14 november 2023
Donderdag 7 december (onder voorbehoud) 2023
Woensdag 31 januari 2024
Donderdag 4 april 2024
Dinsdag 21 mei 2024
Dinsdag 25 juni 2024

COG Langedijk

Contactpersoon
Dhr. M. Huijboom
mhuijboom@ja.nl

Vergaderdata
Woensdag 6 december 2023
Maandag 29 januari 2024
Woensdag 3 april 2024
Dinsdag 21 mei 2024
Woensdag 26 juni 2024