huisregels

De leerlingen krijgen aan het begin van het schooljaar informatie over de huisregels. Deze zijn afgeleid van het schoolreglement.

Ga direct naar de vestiging om de huisregels te bekijken.

Huisregels vmbo

Te laat komen
Komt een leerling het eerste uur te laat dan haalt hij eerst een “te-laat’briefje” alvorens naar de klas te gaan. De overige uren worden door de docent ingevoerd in Magister.

Uit de les verwijderd
Melden in de meldkamer van de eigen vestiging. Aan het eind van het lesuur terug naar de docent.

Absenties
Zie artikel 10 van het schoolreglement (absentiekaarten zijn verkrijgbaar bij de meldkamer).

Afmelden voor het einde van de lesdag
Melden in de meldkamer.

Mobiele telefoons
Een mobiele telefoon is niet hoorbaar of zichtbaar tijdens lessen. Tijdens schoolexamens en centrale examens mag deze niet worden meegenomen in het lokaal. Indien de regel wordt overtreden neemt de docent de apparatuur in en levert die af bij de teamleider. De teamleider handelt e.e.a. af.

Jassen, petten
Jassen, petten, e.d. dragen we niet in de leshuizen en lokalen.

(Digitale) fotografie /film-/video-opnames
Het nemen van foto’s of het maken van film-/video-opnames is niet toegestaan.

Eetplaatsen
Aula, kantines en schoolplein.

Verblijfsruimtes tijdens lesvrije uren
Aula, kantines en studiezalen.

Bromfietsstalling
In gereserveerd vak.

Kluisjes
Iedere leerling krijgt de beschikking over een kluisje, welke bedienbaar is met een druppel. Als er sprake is van een ernstig vermoeden van diefstal, overtreding van de schoolregels of een andere onregelmatigheid, behoudt de schoolleiding zich het recht voor om
kluisjes te openen.

huisregels havo/vwo Alkmaar

Te laat komen
Een leerling die meer dan twintig minuten te laat komt wordt, indien er geen geldige reden
is, niet meer tot de les toegelaten en moet zich melden in studiezaal A11 (onderbouw) of C10 (bovenbouw).

Uit de les verwijderd
De leerling meldt zich in studiezaal A11 (onderbouw) of C10 (bovenbouw). Aan het
eind van het lesuur volgt een gesprek met de docent.

Absenties
Absentiekaarten zijn verkrijgbaar in C10. Afmelden voor het einde van de lesdag
De leerling meldt zich in de studiezaal A11 (onderbouw) of C10 (bovenbouw).

Mobiele telefoons
Een mobiele telefoon is niet hoorbaar of zichtbaar tijdens lessen. Tijdens schoolexamens en centrale examens mag deze niet worden meegenomen in het lokaal. Indien de regel wordt overtreden neemt de docent de apparatuur in.

Mobiele communicatiemiddelen
Mobiele communicatiemiddelen zijn verboden tijdens schoolexamens en het centraal
examen. Tijdens de lessen zijn mobiele communicatiemiddelen uitsluitend toegestaan
na toestemming van de docent. Indien de aanwijzing van de docent wordt overtreden,
neemt de docent de apparatuur in.

Jassen, petten
Jassen, petten, e.d. worden in de kluisjes opgeborgen. In de les zijn ze niet toegestaan.

(Digitale) fotografie / film-/video-opnames
Het nemen van foto’s of het maken van film-/videoopnames zonder toestemming van betrokkene(n) is niet toegestaan.

Eetplaatsen
Aula, kantines en schoolplein.

Verblijfsruimtes tijdens lesvrije uren
Aula, kantines en studiezalen.

Bromfietsstalling
Er is een speciaal vak voor bromfietsen en scooters.

Boeken mediatheek
LEVER JE BOEKEN OP TIJD IN.

 • Te laat inleveren kost € 0,15 per boek per dag.
 • Je krijgt via de app een mededeling dat de volgende dag de uitleentermijn verstreken is. Download de app.
 • Als het boek drie weken na de inleverdatum nog niet is ingeleverd en niet is verlengd, krijg je een brief via de post met de oproep het boek in te leveren en de boete te betalen. Je ouders /verzorgers ontvangen van deze mededeling een bericht via hun eigen mail.
 • Indien het boek na 6 weken nog niet ingeleverd is gaan wij ervan uit dat het boek kwijt is en sturen wij een brief met factuur naar je ouders/verzorgers. De kosten per boek zijn €15. Dit is de gemiddelde boekprijs bij aanschaf. Hier bovenop komen de administratiekosten die €5 bedragen. Het openstaande boetebedrag komt
  hier nog bovenop.
  Het is ook mogelijk dat er zelf een vervangend exemplaar wordt aangeschaft. Dit kan bijvoorbeeld via Bol.com. Een goed tweedehands exemplaar mag ook. Dit boek
  wordt ingeleverd bij de mediatheek en de openstaande boete wordt betaald.

Kluisjes
Iedere leerling krijgt de beschikking over een kluisje, welke bedienbaar is met een elektronische sleutel (zgn. druppel). Bij een vermoeden van diefstal, overtreding
van de schoolregels of een andere onregelmatigheid, behoudt de schoolleiding zich het recht voor om kluisjes te openen. Het opbergen van waardevolle spullen in de kluisjes is op eigen risico.

Huisregels langedijk

Doe gewoon
We vinden het boven alles belangrijk dat we respect hebben voor elkaar en dat iedereen zich veilig voelt. We kunnen heel veel regels maken, maar eigenlijk
is er maar één regel: doe gewoon.

“De grote pauze”
Je pauzeert alleen op de eerste verdieping van het gebouw. Op de tweede verdieping kom je alleen wanneer je echt wat uit je kluisje moet halen.

Mobiele telefoon
De mobiele telefoon is in de les niet zichtbaar en het geluid staat uit. Muziek luisteren tijdens de les mag alleen wanneer de docent daar toestemming voor geeft.

Je melden voor aanvang van het LO-lesuur met een briefje van je ouders, wanneer je niet kunt gymmen. Dan ga je in de meldkamer aan je huiswerk.

Meldkamer
De verzuimcoördinator zit in B16. Dat is de meldkamer. Het is een plek waar je voor van alles terecht kunt:

 • Toestemming vragen voor zover absentie vooraf al bij je bekend is, bijvoorbeeld bij een bezoek aan de tandarts. Dit kan met een absentiekaart of een e-mail: verzuim@ja.nl.
 • Je afmelden wanneer je op school bent, maar bijvoorbeeld ziek wordt en naar huis wilt gaan.
 • Nakomen wanneer je te laat bent gekomen.
 • Je melden wanneer je meer dan een half uur te laat op school was. Dan hoeft de docent je namelijk niet meer toe te laten in de les.
 • Je melden wanneer je uit de les bent gestuurd.
 • Toestemming voor bijzonder verzuim, bijvoorbeeld verlof buiten de vakanties om, loopt via de verzuimcoördinator.

Wanneer je niet naar school komt, omdat je ziek bent of om een dringende reden iets later komt, dan laat je je ouders vóór 8.45 uur naar school bellen (0226-343645, keuze 1).
Zodra je weer op school bent, lever je een absentiekaart in.

Tenslotte …

 • In bijzondere gevallen kun je een leenfiets meekrijgen. Reserveer de fiets bij de conciërge.
 • Drink op school geen energydrankjes.
 • In school en op het schoolplein roken we niet.