Contact

Via het algemene telefoonnummer van onze vestigingen kunt u docenten of andere medewerkers gedurende schooltijden bereiken.

Vestiging Alkmaar

Mandenmakerstraat 11
1825 BB Alkmaar
Postbus 8003, 1802 KA Alkmaar
072-5187676
info@ja.nl

Vestiging Langedijk

Bosgroet 14
1722 KA Zuid-Scharwoude
0226-343645
langedijk@ja.nl

Voor onderwijskundige vragen of uw kind kunt u contact opnemen met de mentor. U vindt de contactgegevens op deze pagina.

Heeft u een vraag voor een docent? Neem dan contact op met de vestiging waar uw kind op school zit.

Informatieverstrekking voor gescheiden ouders
Wanneer beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben (of na echtscheiding: hebben behouden), dan hebben zij in gelijke mate recht op informatie. Daarom vragen we van de hoofdverzorgende ouder de andere ouder van de schoolinformatie in kennis te stellen

schoolleiding

Klik hier voor contactgegevens van de schoolleiding.

mentoren

Heeft u een vraag over uw kind? Dan kunt u contact opnemen met de mentor.

Overzicht mentoren vmbo Alkmaar
Overzicht mentoren havo Alkmaar
Overzicht mentoren vwo Alkmaar
Overzicht mentoren Langedijk

decanen

Vmbo Alkmaar
Mevr. M. Gobets via mgobets@ja.nl

Havo Alkmaar
Mevr. A. Malmberg via amalmberg@ja.nl
Mevr. J. Niederhöfer via jniederhoefer@ja.nl

Vwo Alkmaar
Dhr. D. van der Heijden via dvanderheijden@ja.nl

Langedijk vmbo
Dhr. J. Bleijendaal via jlbleijendaal@ja.nl

Langedijk havo/vwo onderbouw
Mevr. A. Malmberg via amalmberg@ja.nl

zorg- en ondersteuningsteam

Ondersteuningscoördinatoren Vmbo Alkmaar
Mevr. van Hogen via svanhogen@ja.nl
Mevr. Basjes via ebasjes@ja.nl (wordt tijdelijk waargenomen door Sky van Hogen)

Zorgcoördinator/ vertrouwenspersoon havo/vwo Alkmaar
Mevr. Siegel via ysiegel@ja.nl

Ondersteuningscoördinator/ vertrouwenspersoon Langedijk
Mevr. de Graaf via ddegraaf@ja.nl

overige contactgegevens

Boeken en leermiddelen
Boeken@ja.nl

Vragen over kosten
Financiële administratie
fa@ja.nl

Website/social media
webmaster@ja.nl

Wijzing persoons/adresgegevens
Vestiging Alkmaar
Vestiging Langedijk

Examens
Vestiging Alkmaar
Vestiging Langedijk

Verlof/verzuim
Contactgegevens

Magister
magister@ja.nl

Sollicitaties/stage
Contact