leerling-en ouderbetrokkenheid

Leerlingen kunnen met ons meedenken en -praten. Hier hebben wij de medezeggenschapsraad, een leerlingenraad en leerlingenpanel voor.

Medezeggenschapsraad: leerlingen, ouders en personeelsleden

In onze medezeggenschapsraad (MR) zijn de leerlingen, ouders en personeelsleden van onze school vertegenwoordigd. De MR is het officiële inspraakorgaan van onze school. De onderwerpen, die in de MR aan de orde komen zijn vastgelegd in het MR-reglement. Ook de wijze waarop de MR-leden worden gekozen, staat in dit reglement vermeld. Het bestuur en de directie ontwikkelen samen met de leerlingen (leerlingenraad), ouders (ouderraad) en personeelsleden (vestigingspersoneelraad) het schoolbeleid. Méér weten over de MR op onze school? Neem dan contact op met het secretariaat van de medezeggenschapsraad.

Meer informatie

Leerlingenraad (Alkmaar)

Wie zijn wij?

De leerlingenraad is een groep leerlingen die de leerlingen van onze school vertegenwoordigt. Zij hebben een maandelijkse vergadering en participeren in de medezeggenschapsraad.

Ook hebben ze voorafgaand aan elke medezeggenschapsvergadering een lunchvergadering met de voorzitter College van Bestuur.

De voorzitter van de leerlingenraad is Floortje van Leeuwen, e-mail: 152111@jamail.nl.
Volg de leerlingenraad ook op Instagram!

Wat doen wij?

De leerlingenraad bestaat ondertussen al jaren en heeft veel veranderd aan onze school. Zo staan er nu picknicktafels op het schoolplein, hangen er gratis menstruatieproducten in de meiden-wc’s en wordt er nu elke dag vers fruit verkocht in de schoolkantine. 

Ook organiseert de leerlingenraad elk jaar Paarse Vrijdag. Dit is een dag waarop scholieren en studenten door het dragen van de kleur paars op school hun solidariteit kunnen tonen met lhbt’ers. Het Jan Arentsz besteedt hier elk jaar weer veel aandacht aan door bijvoorbeeld pennen en flyers uit te delen, maar ook door geld op te halen voor goede doelen. Zo hebben we zo’n €400,- aan Amnesty International kunnen doneren!

Maar we willen meer!

De leerlingenraad heeft inmiddels een groot netwerk opgebouwd binnen en buiten de school en ondertussen geldt voor ons “The sky is the limit”. We willen graag vanuit de leerlingen horen wat jullie willen veranderen aan de school.

Dus vind je het leuk en wil je meedoen? Sluit je dan aan bij de leerlingenraad! Stuur een mailtje naar leerlingenraad@jamail.nl.

Leerlingenpanel

Het leerlingenpanel is een enthousiaste groep leerlingen en docenten dat streeft naar beter onderwijs. Zij verzamelen ideeën en klachten van leerlingen, docenten en overig personeel, om op deze manier een beeld te krijgen van de behoefte als het gaat om onderwijsverbetering op het Jan Arentsz.
Ook gaan de leerlingen van het leerlingenpanel in gesprek met klassenvertegenwoordigers en docenten om te horen wat zij graag anders zien. Ze zijn o.a. aanwezig bij studiedagen en teamvergaderingen om mee te praten over de kwaliteit van het onderwijs op deze school.

In tegenstelling tot de leerlingenraad, richt het leerlingenpanel zich op het onderwijs en de manier waarop dit wordt gegeven op het Jan Arentsz. De leerlingenraad houdt zich meer bezig met de facilitaire zaken op school, zoals onder andere het aanbod in de kantine en indeling van de lokalen.

Iedere vestiging op het Jan Arentsz heeft een eigen contactoudergroep (COG). Vertegenwoordigers daarvan zitten ook in de medezeggenschapsraad (MR).

contactoudergroep (cog)

Ouders die mee willen denken over het reilen en zeilen in school kunnen zich opgeven bij de contactoudergroep van de vestiging waarin hun kind het onderwijs volgt.

wilt u meedoen?

Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Dhr. Boots
COG havo/vwo Alkmaar
ja.coghag@gmail.com

Dhr. Heemstra
COG vmbo Alkmaar
jheemstra@ja.nl

Dhr. Huijboom
COG Langedijk
mhuijboom@ja.nl

Klik hier voor meer informatie en vergaderdata.

ja na de bel!

Dit is de nieuwe organisatie waarin leerlingen leuke buitenschoolse activiteiten organiseren voor leerlingen.

We beginnen klein in de onderbouw van havo/vwo locatie Alkmaar, maar gaan natuurlijk groots worden. Daar hebben we jou bij nodig! Dus wil jij een succes maken van dit gave project? Doe je havo of vwo in Alkmaar?

Meld je aan voor een sollicitatie via janadebel@jamail.nl of kom langs bij A09!