brugklassen en keuzeprofielen

Ieder kind is uniek.
Dat geldt ook voor onze vestigingen.
Want een havo-leerling leert anders dan een leerling die het gymnasium volgt.
Ons onderwijs is vernieuwend. Leerlingen krijgen de kans en het vertrouwen
om zich te ontwikkelen.

vmbo alkmaar

Brugklassen
bb/kb (tweejarige brugperiode)
kb/tl (tweejarige brugperiode)
tl/havo (éénjarige brugperiode)

(*) Leerlingen die de basis/kader opleiding volgen, gaan in de bovenbouw naar het Van der Meij College (VMC).

Van der Meij College
Leerlingen van vmbo basis/kader krijgen gedurende het eerste half jaar van de tweede
klas twee uur les op het Van der Meij College om kennis te maken met de verschillende
sectoren. Daarnaast is er regelmatig overleg tussen het Jan Arentsz en het VMC over de schoolprestaties en de ondersteuning die uw kind nodig heeft. Zo kan de overgang naar de derde klas probleemloos verlopen.
Op de website van het Van der Meij College leest u meer over deze bijzondere school.

havo/vwo alkmaar

Brugklassen
havo/vwo (éénjarige brugperiode)
atheneum (éénjarige brugperiode)
gymnasium (éénjarige brugperiode)
technasium havo (éénjarige brugperiode)
technasium vwo (éénjarige brugperiode)

langedijk

Brugklassen
tl (éénjarige brugperiode)
tl/havo (éénjarige brugperiode)
havo/vwo (éénjarige brugperiode)

toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de brugklas is het advies van de basisschool nodig. We overleggen altijd met de basisschool over de plaatsing. Uiterlijk in juni sturen wij bericht over de toelating. Lees ook het toelatingsprotocol van de brugklassen.

keuzeprofielen

Op het Jan Arentsz valt er veel te kiezen. Leerlingen hebben naast een ruime profielkeuze
de mogelijkheid om extra (examen) vakken te volgen.

Meer informatie

taalklas

Leerlingen die onlangs in Nederland zijn komen wonen en onze taal nog niet machtig zijn, krijgen extra ondersteuning in de taalklas. Wilt u meer weten over de taalklas?
Neem dan contact met ons op.

Dhr. N.Oldenburg coördinator taalklas
E-mail: noldenburg@ja.nl