schoolleiding en raad van toezicht

voorzitter college van bestuur

De voorzitter van het College van Bestuur, dhr. K. Hoogvorst MSc MEd., geeft leiding aan de vestigingsdirectie en teamleiders en zorgt ervoor dat alle onderwijsprocessen en de bedrijfsvoering goed (ver)lopen. Ook vertegenwoordigt hij de school naar buiten.

Contact: directiesecretariaat@ja.nl

schoolleiding

Geeft leiding aan de vestigingen en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. De schoolleiding bevordert het welzijn van de leerlingen en personeelsleden en onderhoudt het contact met de ouders.

Schoolleiding vestiging Alkmaar
Dhr. J.W. Heemstra, vestigingsdirecteur vmbo Alkmaar
Dhr. drs. J.A. Brandsma, vestigingsdirecteur havo/vwo Alkmaar
Dhr. P. Pruijssers, teamleider vmbo bb/kb en kader/tl
Mw. J. Vleugel teamleider vmbo tl onderbouw (*Mw. Vleugel is tot en met begin september met zwangerschapsverlof. Aanspreekpunt voor huidige en nieuwe brugklassen is Dhr. Pruijssers. Aanspreekpunt voor de tweede klassen is Mw. Beukers)
Mw. E. Beukers teamleider vmbo tl bovenbouw
Mw. S. Brinkman teamleider havo en havo/vwo 1,2 en 3
Dhr. W. Verkuil teamleider havo 4 en 5
Mw. I. Kooijman teamleider vwo 1 ,2 en 3

Tijdelijke waarneming voor vwo 4,5 en 6
Leerlingzaken: Mw. L.Brandsen vwo 4 , Dhr. E. Struiken vwo 5,6
Organisatorische zaken: Dhr. W. Lagerveld vwo 4,5,6

Schoolleiding vestiging Langedijk
Dhr. M.S. Huijboom 
Dhr. R.P. Rootlieb 

raad van toezicht

De Raad van Toezicht

  • controleert het schoolbeleid op hoofdlijnen, gericht op de lange termijn en de kwaliteit;
  • zorgt voor de verantwoording van het schoolbeleid, maakt duidelijk wat er wel en niet
    goed gaat, welke verbeteringen worden nagestreefd en bewaakt de uitgangspunten
    van de school;
  • is tevens werkgever van het College van Bestuur.

Leden

Dhr. P.G. Wemmers: Voorzitter, juridische zaken, remuneratiecommissie
Mw. A.M. Kroon: Personeelsmanagement, renumeratiecommissie
Dhr. C.J.J. Kat: Identiteit, levensbeschouwing, onderwijskundige zaken
Mw. S. Hof: Communicatie, secretaris, auditcommissie
Mw. K.G.M. Sprenkeling: Financiën, plaatsvervangend voorzitter
Mw. M. Siewertsen: Ambtelijk secretaris

Contact: msiewertsen@ja.nl