toetsing en examens

In het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) en overige documenten op deze site leest u hoe wij de schoolexamens afnemen. De leerlingen worden hierin intensief begeleid en getraind. Wilt u weten welke examenresultaten onze school in de voorafgaande jaren heeft behaald? Kijk dan op de site van Scholen op de Kaart.

Informatie over PTA’s, toetsen en de examinering vindt u ook bij belangrijke informatie en documenten.

VMBO Alkmaar

Examenreglement
PTA vmbo 3
PTA vmbo 4

havo/vwo alkmaar

Examenreglement
PTA havo 4 (2023-2025)
PTA havo 5 (2022-2024)
PTA vwo 5 (2022-2025)
PTA vwo 6 (2021-2024)

vmbo/havo/atheneum langedjk

Examenreglement
PTA vmbo 3
PTA vmbo 4

Heeft u vragen over het schoolexamen?

Mail dan naar de vestiging van uw keuze.
Vestiging Alkmaar
Vestiging Langedijk