Wat kost het jan Arentsz?

Het Jan Arentsz gaat verantwoord om met het geld dat zij van de overheid krijgt. We zijn open over onze financiën.

De schoolkosten vindt u op onze website. Zo weet u direct waar u aan toe bent en komt u niet voor financiële verrassingen te staan.

De overheid betaalt niet alles voor uw kind. Naast de gewone lessen organiseert de school ook extra activiteiten, zoals onder andere excursies, introductieactiviteiten, jaarafsluiting, vieringen en bijles.

De activiteiten zijn een belangrijk onderdeel van het lesprogramma.

We helpen leerlingen hiermee om:

•        Hun talenten te ontdekken;

•        De zin in leren bij te brengen;

•        Te stimuleren in hun sociale ontwikkelingen;

•        Te leren om op een positieve manier naar zichzelf te kijken;

•        Een goede basis te geven voor hun vervolgopleiding.

Daarom vragen we van u een vrijwillige ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2023-2024 is de vrijwillige ouderbijdrage € 95,-. Uw kind mag altijd deelnemen aan de activiteiten die de school organiseert, ook als u deze bijdrage niet kunt of wilt betalen. Op de website van de rijksoverheid vindt u meer informatie.

In de eerste week van oktober ontvangt u per e-mail een betaalverzoek voor de vrijwillige ouderbijdrage.

Meer informatie over schoolkosten en leermiddelen